BDDK’dan kredilerdeki gecikme süresi için yeni düzenleme

BDDK’dan kredilerdeki gecikme süresi için yeni düzenleme

61
0
PAYLAŞ

BDDK’dan kredilerde gecikme süresine ilişkin yeni düzenleme

BDDK’dan kredilerde gecikme süresine ilişkin yeni düzenleme

BDDK, kredilerin takibindeki gecikmeyi 90 günden 180 güne çıkaran uygulamanın önceden belirlenen 30 Eylül’de sona ereceğini duyurdu. Ancak gecikme süresi 90 günü aşan krediler için eski uygulama devam edecek.

BDDK'dan kredilerde gecikme süresine ilişkin yeni düzenleme

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), pandemi döneminde bankalara getirilen ve 30 Eylül’de sona erecek bazı muafiyetlere ilişkin yeni kararlar aldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

A- Belirsizliklerin arttığı bir dönemde reel sektörü, banka müşterilerini ve bankaları desteklemek amacıyla bankalar tarafından yerine getirilmesi gereken bazı yükümlülüklerde bazı geçici düzenlemeler yapan geçmişte alınan bazı Kurul Kararları ve talimatların yeniden değerlendirilmesi sonucunda 17.06.2018 tarihli pandemi nedeniyle küresel piyasalarda riskler yüksek. 9624 sayılı Kurul Kararı ile görev süresinin 30.09.2021 tarihi itibarıyla sona ereceği belirtilmiştir.

– Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik uyarınca kredi riskine esas tutarın hesaplanmasında, tarihi maliyetle ölçülen döviz cinsinden kalemler dışındaki parasal ve parasal olmayan varlıkların hesaplanmasında , Türkiye Muhasebe Standartları ve ilgili özel karşılık tutarlarına göre son hesaplama tarihinden önce. 252 iş günü
Merkez Bankası döviz alış kurlarının basit aritmetik ortalaması kullanılabilir.
aksine Kurul Kararı alınana kadar uygulanmaya devam etmek,

B- Bankacılık sektörünün mali yapısına ilişkin göstergelerin daha şeffaf bir şekilde izlenmesi ve olası risklerin daha etkin yönetilmesi amacıyla 17.06.2021 tarih ve 9624 sayılı Kurul Kararı ile 30.09.2021 tarihi itibarıyla sona ereceği belirtilmiştir. ,

– 17.03.2020 tarih ve 8948 sayılı Kurul Kararında belirtildiği üzere, Kredilerin Sınıflandırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4 ve 5 inci maddeleri kapsamındaki takipteki alacakların sınıflandırılması için öngörülen 90 günlük gecikme süresi, Bunlara Ayrılacak Krediler ve Karşılıklar 180 gün 90 gün olacak. Günlük gecikmeye rağmen İkinci Grup’ta sınıflandırılmaya devam eden krediler için ayrılacak karşılıklar, TFRS 9 kapsamında bankaların beklenen kredi zararlarından daha azdır.
Hesaplamalarda kullanılan kendi risk modellerine göre ayrıştırma uygulamasına 30.09.2021 tarihi itibarıyla son verilmiş olup, 01.10.2021 tarihinden itibaren bankalar tarafından kredili kredilerde aynı şekilde devam edilecektir. 91 günden fazla ve 180 günü aşmayan bir gecikme süresi,

– 19.03.2020 tarih ve 8950 sayılı Kurul Kararında belirtildiği üzere Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Muhasebe Uygulamaları ve Finansal Tabloları Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında belirtilen 90 günlük gecikme süresi ve Aynı maddenin altıncı fıkrasında, finansal kiralama şirketleri tarafından 180 gün 240 gün olarak uygulanan TFRS 9 30.09.2021, beklenen kredi zararları kapsam dahilindeki şirketler için de geçerli olup, şirketler tarafından karşılık ayırmaya devam edilmektedir. 90 gün gecikmeye rağmen Ödenecek Alacaklar hesabına aktarılamayan alacaklar için kendi risk modellerine göre 30.09.2021 Ancak 01.10.2021 tarihi itibariyle gecikme süresi 91’dir.
180 günü aşan (finansal kiralama şirketleri için 240 günü geçmemek üzere) 180 günü aşmayan krediler için söz konusu uygulamaya şirketler tarafından aynı şekilde devam edileceği,

– 27.03.2020 tarih ve 8970 sayılı Kurul Kararında belirtildiği üzere,
Kredilerin Sınıflandırılması Prosedürü ve Bunlara İlişkin Karşılıklar
İlke ve İlkeler Yönetmeliği’nin 4. maddesi kapsamında,
İkinci Grupta sınıflandırma için öngörülen 30 günlük gecikme süresi,
Birinci Grupta takip edilen krediler için 90 gün ve 30 gün
günlük gecikmeye rağmen Grup I’de sınıflandırılmaya devam ediyor –
Krediler için ayrılacak karşılıklar TFRS 9 kapsamında bankalar tarafından belirlenmektedir.
Beklenen kredi zararlarını hesaplarken kullandıkları kendi riskleri.
30.09.2021 sonu modellere göre ayırma uygulaması
01.10.2021 tarihinden itibaren, ancak 01.10.2021 tarihinden itibaren gecikme yok.
31 günden uzun ve 90 günü aşmayan krediler için taahhütname
söz konusu uygulamanın bankalarca aynı şekilde devam ettirilmesi,
– 27.03.2020 tarih ve 8971 sayılı Kurul Kararında belirtildiği üzere,
Bankaların Kredili İşlemleri Hakkında Yönetmelik 12/A maddesinin altıncı maddesi
Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluşu
Çalışma ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik 11/A Beşinci Maddesi
Paragrafı uyarınca banka/şirketler tarafından kullanılan tüketici ve araç
müşterilerin talebi üzerine kredilerin anapara ve faiz ödemeleri.
30.06.2021 tarihine kadar (bu Karar tarihi itibariyle 30.09.2021)
Erteleme durumunda erteleme süresi Bankaların Kredi İşlemleri tarafından belirlenir.
Yönetmeliğin 12/A maddesinin üçüncü ve altıncı fıkraları ile Mali
Leasing, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyetleri
Esaslar Hakkında Yönetmelik 11/A maddesinin ikinci ve beşinci fıkraları
tarafından belirlenen vade sınırlarının dikkate alınmaması uygulaması
30.09.2021 sonu itibariyle feshedilecek,
– 30.03.2020 tarih ve 8975 sayılı Kurul Kararında belirtildiği üzere,
Bankaların kart borçlarını erteledikleri dönemde kart sahiplerinden
Asgari tutar dahil alacaklarını talep etmeyerek ödeme yapmamaları
30.09.2021 sonu başvuru için dönem tanımlama
itibariyle sonlandırıldı
– 09.07.2020 tarih ve 9093 sayılı Kurul Kararında belirtildiği üzere asgari
Banka Kartları ve Ödenmemiş kredi kartlarının Kredi Kartları
Yönetmeliğin 22 nci maddesinin altıncı fıkrası uyarınca;
nakit veya kart kullanımı ile mal ve hizmet alımına kapalı olmak,
30.09.2021 Düzenleyen kurumların inisiyatifine bırakılması başvurusu hakkında
Sonunda sonlandırılmasına karar verildi.

BDDK 50 bin TL üzerindeki ihtiyaç kredilerinde vade sınırını indirdi ilginizi çekebilir BDDK 50 bin TL üzerindeki ihtiyaç kredilerinde vade sınırını indirdi Merkezden bir rezerv hamlesi daha: Reeskontta tavan 10 milyar dolar arttı ilginizi çekebilir Merkezden bir rezerv hamlesi daha: Reeskontta tavan 10 milyar dolar arttı Merkez Bankası açıkladı: İşte piyasanın dolar, enflasyon ve faiz beklentileri ilginizi çekebilir Merkez Bankası açıkladı: İşte piyasanın dolar, enflasyon ve faiz beklentileri

BDDK’dan kredilerde gecikme süresine ilişkin yeni düzenleme

PAYLAŞ

BİR CEVAP BIRAK