Cezaevindeki çocuklara yeni ‘ödül yönetmeliği’

Cezaevindeki çocuklara yeni ‘ödül yönetmeliği’

31
0
PAYLAŞ

Adalet Bakanlığı, yayınladığı yeni yönetmelikle cezaevindeki çocuklara yeni ödüller verileceğini duyurdu. Yeni düzenlemeye göre çocukların kardeşleriyle iletişim kurmaları daha kolay. Çocukların iki ayda bir yapabilecekleri 24 saate kadar gözetimsiz yakın toplantıları ayda bire indirildi.

Cezaevindeki çocuklar için yeni 'ödül düzenlemesi'

Cezaevindeki çocuklar için yeni ‘ödül düzenlemesi’

Cezaevindeki çocuklar için yeni ‘ödül düzenlemesi’

Adalet Bakanlığı tarafından yayınlanan yeni düzenleme ile cezaevindeki çocuklara yeni ödüller verilecek. Çocuklar kardeşlerini daha çok görebilecek, haftada bir dışarı çıkabilecek, doğum günlerini aileleriyle birlikte kutlayabilecekler. Aileleri ile iki ayda bir yapabilecekleri yakın toplantılar ayda bir yapılacaktır.

Cezaevindeki çocuklar için yeni 'ödül düzenlemesi'

Adalet Bakanlığı, yayınladığı yeni yönetmelikle cezaevindeki çocuklara yeni ödüller verileceğini duyurdu. Yeni düzenlemeye göre çocukların kardeşleriyle iletişim kurmaları daha kolay. Çocukların iki ayda bir yapabilecekleri 24 saate kadar gözetimsiz yakın toplantıları ayda bire indirildi.

Yeni düzenlemenin getirdiği diğer ödüller ise şöyle:

Çocuk hükümlüler için kurum bünyesinde düzenlenen törenler veya anma günleri veya doğum günlerine çocukların ailelerinin de katılması mümkün olacaktır.

Çocuklara kalacak bir yakını olmadığı için kullanamayacakları özel izinler yerine gündüz izinlerini kullanma ve gece eğitim evinde kurum yönetiminin uygun göreceği güne kadar eğitim evinde kalma imkânı verilecektir. eğitim evinin bulunduğu il sınırları.

Çocuk eğitim evinde kalan hükümlü, kurum yönetiminin uygun göreceği süre boyunca hafta sonu bir gün kurum dışına çıkarılabilir.

Çocuk eğitim merkezinde kalan hükümlüler, gençlik kampları veya gençlik merkezleri gibi kamu kurum ve kuruluşlarının olanaklarından yararlanabilmektedir.

Çocuk hükümlü ve tutuklular, en geç ayda bir kez üç saatten yirmi dört saate kadar, ebeveyni veya vasileri veya kardeşleri ile birlikte, kurum veya eklerinde, kurumun bu ziyaretlere ayrılan bölümünde ve bu ziyaretler yapılmadan personelin yakın gözetimi. ödül verilebilir. Bu uygulama şimdiye kadar iki ayda bir yapıldı.

Yönetmeliğin tam metni şöyle:

DÜZENLEME

Adalet Bakanlığından:

HAPİS VE TUTUKLU TUTUKLARIN ÖDÜLLENDİRİLMESİ HAKKINDA

YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ

DÜZENLEME

MADDE 1 – 30/3/2013 tarihli ve 28603 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Hükümlü ve Tutukluların Ödüllendirilmesine İlişkin Yönetmeliğin 7 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Çocuk hükümlü ve tutuklulara yukarıda sayılanlarla birlikte aşağıdaki ödüller de verilebilir:

a) Çocuk hükümlüler, kurum veya eklerindeki ceza infaz kurumu personelinin yakın gözetimi olmaksızın, ebeveynleri veya vasileri veya kardeşleri ile aile görüşmeleri yapabilirler.

b) Çocuk hükümlüler için, kurum bünyesinde düzenlenen tören veya anma günleri veya doğum günlerindeki etkinliklere çocukların ailelerinin de katılmasına izin verilebilir.

c) Hükümlüye, eğitim evinin bulunduğu il sınırları içinde, kurum yönetiminin uygun göreceği süre kadar, eğitim evinin bulunduğu il sınırları içinde, izinli günü geçirme ve geceleri eğitim evinde kalma imkânı verilebilir. yanında kalacak bir akrabasının olmaması nedeniyle kullanamadığı özel izinler.

ç) Çocuk eğitim yurdunda kalan hükümlünün, kurum yönetiminin uygun göreceği süre boyunca hafta sonu bir gün kurum dışına çıkmasına izin verilebilir.

d) Çocuk eğitim evinde kalan hükümlüler, gençlik kampları veya gençlik merkezleri gibi kamu kurum ve kuruluşlarının olanaklarından yararlanabilirler.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 8 – (1) Disiplin cezası almamış veya uzaklaştırma cezası almayan hükümlü ve tutuklulardan, aşağıda sayılan tutum ve davranışlardan bir veya birkaçını sergileyenlere, diğer türlere açıkça aykırı hareket etmedikleri takdirde ödül verilebilir. davranış:

a) Tutum ve davranışlarıyla diğer hükümlü ve tutuklulara örnek olmak.

b) Geçerli mazeretler dışında sürekli ve etkin bir şekilde iyileştirme faaliyetlerine katılarak kişisel gelişimini göstermek.

c) Geçerli bir mazereti olmaksızın sürekli olarak iş, eğitim ve öğretim faaliyetlerine katılarak üstün başarı göstermek.

ç) Kurumdaki kişisel ve ortak kullanım alanları ile bu yerlerdeki eşyaların temizliğine, düzenine ve korunmasına azami özeni göstermek.

d) Kurum içinde veya dışında sosyal, kültürel veya sportif faaliyetlere sürekli ve etkin bir şekilde katılarak kişisel gelişim göstermek.

e) Kurumun işleyişini sürdürmek için gerekli kurum içi hizmetleri yerine getirme konusunda istekli ve gayretli olmak.

f) Uyuşturucu, alkol veya sigara bağımlısı olmak ve bu bağımlılıktan kurtulmak için kurum tarafından yürütülen eğitim veya tedavi programlarına katılarak bu konuda ilerleme sağlamak.

g) Kurumun güvenlik ve düzenini tehlikeye düşürebilecek hukuka aykırı bir fiilin ortaya çıkarılmasını sağlamak.

ğ) Kütüphaneden düzenli olarak yararlanarak kişisel gelişimi için çaba göstermek.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Çocuk hükümlü ve tutuklular, en geç ayda bir defa olmak üzere üç saatten yirmi dört saate kadar, bu ziyaretlere ayrılan kurum veya eklerinde, ebeveynleri veya vasileri veya kardeşleri ile birlikte ve yakınları, personelin akrabaları. Bir aile görüşmesi ödülü, gözetimi olmadan verilebilir.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı yürütür.

Azra Akın'dan cezaevindeki çocuklara ilişkin açıklama ilginizi çekebilir Azra Akın’dan cezaevindeki çocuklara ilişkin açıklama

PAYLAŞ

BİR CEVAP BIRAK