MEB’den ‘OECD araştırması’ açıklaması

MEB’den ‘OECD araştırması’ açıklaması

65
0
PAYLAŞ

MEB’den ‘OECD araştırması’ açıklaması

MEB’den ‘OECD araştırması’ açıklaması

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) tarafından öğrencilerin sosyal ve duygusal becerileri üzerine yapılan araştırmada, Türkiye’deki öğrencilerin sosyal ve duygusal becerilerinin değerlendirilmesine yönelik bir çerçeve oluşturulması, öğrencilerin merak ve yaratıcılıklarının harekete geçirilmesi önerildi. ve sanat ve spor faaliyetlerine katılımı teşvik etmek.

MEB'den 'OECD araştırması' açıklaması

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), OECD’nin öğrencilerin sosyal ve duygusal becerilerine ilişkin ilk takip araştırmasının sonuçlarını paylaştı. Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

* Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) tarafından 2019 yılında başlatılan araştırma, sosyal ve duygusal becerilere odaklanan ilk uluslararası çalışmadır.

* Milli Eğitim Bakanlığı da öğrencilerin bütüncül gelişimi için önemli bir adım attı ve araştırmanın ilk uygulamasına katıldı. Böylece Türkiye, çalışmanın ilk döngüsüne katılan dokuz ülkeden biri olmuştur.

BEŞ BAŞLIKTA BİRLEŞTİRİLMİŞ SOSYAL VE DUYGUSAL BECERİLER

* Araştırmada incelenen sosyal ve duygusal beceriler, başkalarıyla iletişim kurma, açık fikirli olma, işbirliği yapma, duygularını düzenleme ve görevlerde performans olarak beş grupta toplanmıştır.

* Bu becerilerin sadece öğrencilerin akademik başarılarını desteklemek için değil, topluma uyum sağlamaları ve mesleki yaşamlarında başarılı olmaları için de önemli olduğu vurgulandı.

KATILIMCI ÜLKELERDE KÜÇÜK ÇOCUKLARIN SOSYAL VE DUYGUSAL BECERİLERİ ERGENLERDEN GÜÇLÜ

* Çalışmada öncelikle 10 ve 15 yaş grubundaki öğrencilerin sosyal ve duygusal becerileri karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Sonuçlar, 10 yaşındaki öğrencilerin neredeyse tüm becerilerde 15 yaşındakilerden daha yüksek puan aldığını gösterdi.

* En büyük farklılıklar güven, enerji, girişkenlik ve azim özelliklerinde görüldü. Öğrencilerin sosyal ve duygusal becerilerindeki zamanla düşüşler, katılımcı ülkelerde eş zamanlı olarak gözlemlendi. 15 yaşında becerilerin azalması ergenliğin etkisi olarak yorumlandı.

SOSYAL VE DUYGUSAL BECERİLER SOSYOEKONOMİK DÜZEYLE YAKINDAN İLGİLİDİR

* Araştırmalar, sosyoekonomik durumun sosyal ve duygusal becerilerle önemli bir ilişkisi olduğunu göstermiştir. Genel sonuçlar, sosyoekonomik açıdan avantajlı öğrencilerin ölçülen tüm becerilerde daha yüksek puanlar aldığını, İstanbul’un dikkate değer bir istisna olduğunu gösterdi.

* İstanbul, sosyoekonomik düzey ile sosyal ve duygusal beceriler arasındaki ilişkinin en zayıf olduğu il oldu. Sosyoekonomik açıdan dezavantajlı öğrencilerin sebat etme ve başarı motivasyonu becerilerinde daha yüksek puan almaları, bu öğrencilerin ölçülen özellikler açısından esnek olduklarını göstermektedir.

AKADEMİK BAŞARI, MÜKEMMEL, SABIR VE GÜVEN İLE EN GÜÇLÜ İLİŞKİSİ OLAN DEĞİŞKENLER

* Araştırmada incelenen bir diğer konu da sosyal ve duygusal beceriler ile akademik başarı arasındaki ilişkidir. Ölçülen beceriler ile okul başarısı arasındaki ilişkiler zayıfken, merak, sebat ve kendine güvenin öğrenci başarısı ile daha güçlü ilişkilere sahip olduğu bulunmuştur.

* Sonuçlar, eğitim süreçlerini öğrencilerin merakını artıracak şekilde ve güvenebilecekleri bir ortamda gerçekleştirmenin başarılarını da artırdığını göstermiştir.

*Öğrenciler, diğer öğrenciler ve öğretmenler arasındaki etkileşimi artırmanın ve olumlu bir okul iklimine katkıda bulunan faktörlerin güveni artırmak için kullanılabileceği belirtildi.

KÜLTÜR DIŞI FAALİYETLERE KATILIM, SOSYAL VE DUYGUSAL BECERİLERE KATKI SAĞLAR

* Araştırmanın bir diğer sonucu da ders dışı sanat ve spor etkinliklerine katılan öğrencilerin sosyal ve duygusal becerilerinin diğer öğrencilere göre daha yüksek olmasıdır.

* Bu etkinliklere katılımın özellikle merak ve yaratıcılık özelliklerine katkı sağladığı görülmüştür. Merak ve yaratıcılığın okul başarısı ve kariyer seçimlerinde anahtar rol oynadığı için bu etkinliklere katılımın teşvik edilmesi önerilmiştir.

SOSYAL VE DUYGUSAL BECERİLER İÇİN BİR ÇERÇEVE YARATMAK VE DESTEKLEMEK İÇİN TAVSİYE EDİLMİŞTİR

* Araştırma raporunda Türkiye’de öğrencilerin sosyal ve duygusal becerilerinin değerlendirilmesine yönelik bir çerçeve oluşturulması, öğretmenlerin bu becerilere yönelik farkındalıklarının artırılması, öğrencilerin merakını artıracak ve yaratıcılık becerilerinin kullanılmasına yönelik görevler verilmesi, sanatsal ve sportif etkinliklere katılımın teşvik edilmesi etkinlikler ve bu becerileri kullanan okul rehberlik hizmetleri. yakın izleme için önerilir.

MEB 81'e mektup gönderdi: Okullarda pozitif vaka olursa ne olacak? ilginizi çekebilir MEB 81’e mektup gönderdi: Okullarda pozitif vaka olursa ne olacak?

istanbul meb Milli Eğitim Bakanlığı öğrenci okulu Sanat Türkiye

MEB’den ‘OECD araştırması’ açıklaması

PAYLAŞ

BİR CEVAP BIRAK