Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları açıklandı! Öğretmen atama sonuçları e Devlet’te…

Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları açıklandı! Öğretmen atama sonuçları e Devlet’te…

62
0
PAYLAŞ

Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları açıklandı! Öğretmen atama sonuçları e-Devlet’te…

Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları açıklandı! Öğretmen atama sonuçları e-Devlet’te…

Sözleşmeli öğretmen ataması bugün yapıldı. Öğretmen atama sonuçlarına https://pbs.meb.gov.tr/sonuc veya https://www.turkiye.gov.tr/milli-egitim-sozlesmeli-ogretmenlik-atama-sonucu-sorgulama adresinden e-posta ile ulaşılabilir. Hükümet şifresi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 20 bin sözleşmeli öğretmenin istihdam edileceği süreçte en çok görevlendirilecek alanlar sırasıyla 2 bin 883 kontenjan ile sınıf öğretmenliği ve 2 bin 94 kontenjan ile özel eğitim oldu.

Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları açıklandı!  Öğretmen atama sonuçları e-Devlet'te...

Sözleşmeli öğretmen adayları için beklenen gün geldi. Seçim sürecini başarıyla tamamlayan adaylar, bugün açıklanacak sonuçları artık öğrenebilecek. Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları açıklanır açıklanmaz e-Devlet sitesinden sorgulanabilir.

20 BİN ANLAŞMALI ÖĞRETMEN RANDEVU SONUC EKRANI

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATANMASI SONUÇLARI AÇIKLANMIŞ MI?

Sözleşmeli Öğretmen Eğitimi 2021 Mart Başvuru ve Atama İlanı Ekli Ek-4 Takviminde değişiklik yapılmıştır.

Buna göre;

Atama sonuçları 03.09.2021 tarihinde açıklandı.

20 BİN ANLAŞMALI ÖĞRETMENİN ATANMASI NASIL YAPILDI?

* Sözlü sınavda başarılı olanların ödevleri ve tercihleri ​​dikkate alınarak sözlü sınav
Puan üstünlüğüne göre elektronik ortamda yapılacaktır.

* Sözlü sınav puanının eşitliği halinde KPSS puan avantajı dikkate alınır; senin eşitliğin
devamı halinde diploma tarihi itibariyle birinci mezun olana aynı
eşitlik bozulmaz ise sınav sonucu yaşı büyük olana verilir.
yeni açıklanan adaya öncelik verildi

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN RANDEVU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1. Bilgisayar ortamında yapılan randevuların sonuçları e-devlet sisteminde yayınlanacak ve adaylar kişisel e-devlet kullanıcı adı ve şifresi ile sonuçları öğrenebileceklerdir.

2. Atama kararnameleri il milli eğitim müdürlüklerine elektronik ortamda gönderilecektir. 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca görevlendirilenlerin e-posta adreslerine elektronik ortamda tebligat yapılacaktır. E-posta adresinin hatalı, eksik veya etkin olmaması durumunda hukuki sonuçlardan adaylar sorumlu olacaktır.

3. Sözleşmeli öğretmen olarak atananlardan göreve başlama sürecinde aşağıdaki belgeler istenecektir:

3.1. Adayın başvuru sırasında sisteme girdiği/ilan ettiği ödevin esası (varsa mezuniyet belgesi veya diploması, varsa oluşum belgesi, denklik belgesi, 16 kredi sosyoloji, felsefe bölümü mezunlarından 16 kredi; mantık bölümü 8 kredisi) , Sosyoloji bölümü mezunlarından 16 kredi felsefe, 16 kredi psikoloji (Not: İl veya ilçe milli eğitim müdürlükleri, adayın elektronik başvuru formunda beyan ettiği bilgiler ile ödeve dayalı belgelerin eşleşip eşleşmediğini kontrol edecek ve atamaya esas belgelerin bir nüshası ve onay için adayın özlük dosyasında muhafaza edilir.Bilgilerin uyuşmaması durumunda durum Personel Genel Müdürlüğüne bildirilir.)

3.2. Son altı ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf (6 adet),

3.3. Mülkiyet beyanı (il milli eğitim müdürlüklerinden alınacak),

3.4. Elektronik Başvuru Formu,

3.5. Başvuru sırasında Pedagojik Formasyon Belgesi yerine resmi yazı sunanlardan Pedagojik Formasyon Belgesi,

3.6. Tam teşekküllü bir hastaneden alınacak sağlık durumu açısından herhangi bir engel bulunmadığına dair sağlık kurulu raporu,

3.7. Güncel tarihli Adli Sicil kaydını gösterir belge istenecektir.

4. Bu bölümün “3”üne atanmıştır. Maddede belirtilen belgelerle atandıkları il milli eğitim müdürlüklerine başvurarak göreve başlamalarını talep edeceklerdir. Gerekli belgeleri eksiksiz teslim edenler sözleşme yapılarak işe başlayacak; Belgelerinde eksiklik tespit edilen veya belgeleri eksik olanlar göreve başlatılmayacaktır.

5. Elektronik Başvuru Formu’nda yer alan beyanlar ve sunacakları belgeler il milli müdürlükleri tarafından değerlendirilecek ve atanmalarına engel teşkil edecek durumda olmayanlar atanacak; Atamalarında şüphe bulunanlar, değerlendirilmek üzere Personel Öğretmen Atama Daire Başkanlığı’na bildirilir.

6. Adli soruşturma belgesinde “sabıka kaydı bulunanlar” hakkında ceza soruşturması belgesi ve ilgili mahkeme kararı Personel Genel Müdürlüğü Öğretmen Atama Daire Başkanlığı’na gönderilir. Bu adaylar hakkında Bakanlık kararı doğrultusunda işlem yapılacaktır.

7. Tam teşekküllü bir hastaneden alınacak sağlık kurulu raporunda herhangi bir engel bulunmadığına dair ifadeler doğrultusunda göreve başlamakta tereddüt edenler için Personel Genel Müdürlüğü Öğretmen Atama Daire Başkanlığından görüş alınacaktır. İşe başlama anında istenilen sağlık durumu açısından.

8. Randevuları kendilerine bildirilenler, bildirim tarihini izleyen 15 gün içinde gerekli belgelerle birlikte atandıkları il milli eğitim müdürlüklerine başvururlar.

e-devlet KPSS mahkemesi meb Psikoloji Sağlık sınavı Sözleşmeli öğretmen

Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları açıklandı! Öğretmen atama sonuçları e-Devlet’te…

PAYLAŞ

BİR CEVAP BIRAK