Üniversite kayıtları bitiyor! Üniversite kayıt belgeleri neler?

Üniversite kayıtları bitiyor! Üniversite kayıt belgeleri neler?

77
0
PAYLAŞ

Üniversite kayıtları sona erdi! Üniversite kayıt belgeleri nelerdir?

Üniversite kayıtları sona erdi! Üniversite kayıt belgeleri nelerdir?

Üniversite eğitimine hak kazanan öğrencilerin kayıt işlemleri bugün sona eriyor. ÖSYM, kayıt işlemlerinin 6-10 Eylül tarihleri ​​arasında okulda gerçekleştirileceğini duyurdu. Her üniversite kayıt için farklı ek belgeler talep edebilir, ancak asıl istenen belgeler ÖSYM tarafından ilan edilmiştir.

Üniversite kayıtları sona erdi!  Üniversite kayıt belgeleri nelerdir?

Uzun bir eğitim döneminin ardından üniversitede okuma hakkı kazanan öğrencilerin kayıt işlemlerini tamamlamaları için son gün geldi. Öğrenciler ÖSYM tarafından yayınlanan belgeleri eksiksiz olarak üniversitelere teslim edeceklerdir.

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN SONLANIR?

Üniversite, 4-8 Eylül 2021 tarihleri ​​arasında elektronik kayıt işlemlerini, 6-10 Eylül tarihlerinde ise okuldaki kayıt işlemlerini tamamlayacaktır.

KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER NELERDİR?

a) Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği veya yeni tarihli mezuniyet belgesi

b) Adayın ek puan ile yerleşmesi, ancak diploma veya mezuniyet belgesinde alan belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösteren resmi bir belge (Diplomaların üzerinde diplomayı veren okulun adı yazılıdır.) METEM programlarından mezun olanlar.)

c) 4,5 cm x 6 cm boyutlarında 12 adet fotoğraf

d) Katkı payı/öğrenim ücretinin ödendiğine ilişkin belge

e) Kayıttan önce belirlenecek ve Üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin asılları veya üniversite onaylı suretleri.

YKS ile yükseköğretim programına yerleştirilenlerin askerlik durumları üniversiteler tarafından http://kamu.turkiye.gov.tr ​​adresinden görüntülenebilir.

Adayların askerlik sorunları için askerlik şubelerine, krediler hakkında detaylı bilgi için üniversite rektörlerine veya Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü’ne başvurmaları gerekmektedir. Yükseköğretim programlarına yerleştirilen adayların yerleştirme sonuçları (engelli bilgileri dahil) ÖSYM tarafından elektronik ortamda Yükseköğretim Kurulu’na (YÖK) gönderilir.

KAYIT BİLGİLERİ

a) Adayların kayıt için şahsen başvurmaları gerekmektedir (elektronik kayıt hariç). Posta ile kayıt olmak mümkün değildir.

b) Kayıt için istenen belgelerin onaysız suretleri veya fotokopileri kabul edilmez.
c) Belgelerin eksik olması durumunda kayıt yapılmaz.

d) Belirtilen tarihler arasında kayıt yaptırmayan aday herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

e) Yükseköğretim kurumları kayıt yaptıracak adaylardan sağlık kurulu raporu isteyebilir.

f) Üniversiteler yalan beyanda bulunarak kayıt yaptıran adaylar hakkında gerekli yasal işlemleri yapmaya yetkilidir.

Yönergede yer alan yükseköğretim programlarında aynı anda iki örgün önlisans veya iki lisans programına kayıt olunamayacağını belirten Yükseköğretim Genel Kurulu kararına istinaden; Bu beyana uyan adayların öğrenimlerine devam edebilmeleri için kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumundan ilişiği kesilmediği sürece yeni yerleştirildikleri yükseköğretim programına kayıt yaptıramazlar. Bu kararlar öğrencilerin herhangi bir YKS tercihlerinde ve yerleşimlerinde program. Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı bulunan ancak ortaöğretim kurumları, önlisans programları veya lisans programlarında mezuniyet aşamasında olup staj, bütünleme veya tek ders sınavlarına girecek adayların da geçici olarak yükseköğretime kayıtları yapılır. kurumlar belirtilen tarihlerde Bu adayların mezuniyet belgelerini 31 Aralık 2021 tarihine kadar yükseköğretim kurumuna teslim etmeleri halinde asıl kayıtları yapılacaktır. Bu tarihe kadar mezuniyetini belgelemeyenlerin geçici kayıtları silinecek, bu durumda olup da belirtilen tarihlerde geçici kayıt yaptırmayan adayların kayıtları yapılmayacaktır. Durumu aşağıdaki maddelerden birine uygun olan adaylar için başvurulacak;

a) 1111 sayılı Askerlik Kanunu hükümlerine ve Millî Savunma Bakanlığınca bu hususta çıkarılan esas emirlere göre askerlik hizmetini tehir etme hakkını kaybedenler,

b) İki veya üç yıllık bir yükseköğretim programını bitirip, süresi dört yıldan az olan başka bir yükseköğretim programına girmek isteyip askerliğini yapmamış olanlar (İki veya üç yıllık bir yükseköğretim programından mezun olan adaylar, -yıllık yükseköğretim programına ve askerlik hizmetini yapmamış, dört yıl ve üzeri bir yükseköğretim programına girebilirler, girmek için 2021-YKS’ye başvurabilirler.),

c) Dört yıl ve üzeri bir yükseköğretim programını tamamlamış, askerlik hizmetini tamamlamamış adayların 2021-YKS sonucunda herhangi bir yükseköğretim programına yerleştirilmeleri halinde kayıtları yapılır. Ancak bu durumdaki adayların askerlik hizmetine ara verilmiş olması halinde, askerlik tecil süreleri sonuna kadar hak kazandıkları programda öğrenimlerine devam edebileceklerdir.

Yükseköğretim Kurulu’nun elektronik kayıt işlemine ilişkin açıklaması şu şekildedir:

1. Tüm Devlet yükseköğretim kurumları ve vakıf yükseköğretim kurumları, öğrencilere e-devlet portalı üzerinden kayıt yaptırma imkanı sunacaktır. İlk yerleştirme için elektronik kayıt yapılacaktır. Ek yerleştirme için elektronik kayıt da yapılabilir.

2. Elektronik kayıt öğrenci için zorunlu olmayıp isteğe bağlıdır. Elektronik kaydı tercih etmeyen veya zorunlu nedenlerle elektronik ortamda kayıt yaptıramayan öğrenciler, yerleştirildikleri yükseköğretim kurumuna başvuruda bulunacaklardır.

3. Elektronik kayıt işlemi, 2021-2022 eğitim-öğretim yılı için ÖSYM’den alınacak yerleştirme verileri kapsamındaki öğrencileri kapsayacaktır. ÖSYM yerleşimci verilerine YÖKSİS üzerinden ulaşılabilecektir.

4. Elektronik kayıt 4-8 Eylül 2021 tarihleri ​​arasında yapılacaktır.

5. Özel yetenek programları ve yükseköğretim kurumları tarafından elektronik kaydı uygun görülmeyen programlar (sağlık raporu gerektiren programlar gibi) elektronik kayıt kapsamına alınmayacaktır. Sağlık raporu vb. İstenilen programlara yerleştirilen öğrencilerin 6-10 Eylül 2021 tarihleri ​​arasında gerekli belgelerle ilgili yükseköğretim kurumlarına başvurmaları gerekmektedir.

6. Yerleşen adaylar, e-devlet şifreleri ile https://www.turkiye.gov.tr ​​adresinden giriş yaparak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı üzerinden kayıt yaptırabileceklerdir.

7. Askerlik durum bilgisi Askerlik Şubesinden ve Milli Eğitim Bakanlığı’ndan lise mezunu olup olmadığı bilgisi ekrana gelecektir. Askerlik durumu onların kayıt olmalarını engellemez. Yine de; Lise mezuniyet bilgileri Milli Eğitim Bakanlığı’ndan alınamayan öğrenciler elektronik ortamda kayıt yaptıramayacak ve yerleştirildikleri Yükseköğretim Kurumuna yönlendirilecektir. Mezuniyet bilgileri Milli Eğitim Bakanlığı’ndan alınan öğrenciler için öğrencinin yerleşim bilgileri elektronik kayıttaki ÖSYM verilerinden otomatik olarak gelecektir.

8. Aynı anda iki önlisans veya iki lisans programına kayıt yaptıran öğrenciler elektronik kayıt ekranından kayıt yaptırmayacak ve yerleştikleri Yükseköğretim Kurumuna yönlendirilecektir.

9. Kayıt işlemini tamamlayan öğrenciler, kayıtlı olduklarını gösteren barkodlu çıktı da alabileceklerdir.

10. Yükseköğretim kurumları, Yükseköğretim Bilgi Sistemi (YÖKSİS) üzerinden elektronik kayıt yaptıranlarla ilgili bilgi alabilecektir.

11. Kayıt işlemini elektronik ortamda gerçekleştiren öğrenciler, elektronik kayıt ekranında veya üniversitenin web sitesinde ilan edilen tarihlerde ders kayıtlarına gelecekler ve duyuruda belirtilen belgeleri ibraz etmeleri ve gerekli şartları yerine getirmeleri halinde ders kaydı yapabileceklerdir. diğer durumlar.

Üniversite kayıtları sona erdi! Üniversite kayıt belgeleri nelerdir?

PAYLAŞ

BİR CEVAP BIRAK