GSB kura çekimi ne zaman? GSB kura sonuçları için heyecan dorukta…

GSB kura çekimi ne zaman? GSB kura sonuçları için heyecan dorukta…

39
0
PAYLAŞ

Gençlik ve Spor Bakanlığı güvenlik ve temizlik personeli istihdam edecek. Ağustos ayında başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından binlerce aday “GSB çekilişi ne zaman?” sorusuna yanıt aramaya başladı.

GSB çekilişi ne zaman?  GSB çekiliş sonuçları için heyecan dorukta…

GSB çekilişi ne zaman? GSB çekiliş sonuçları için heyecan dorukta…

GSB çekilişi ne zaman? GSB çekiliş sonuçları için heyecan dorukta…

GSB kura çekimi 15 Eylül 2021 Çarşamba günü yapılacaktır. Binlerce adayın başvurduğu kura çekiminin ardından sözlü sınav aşamasına geçilecektir. GSB çekiliş sonuçları Bakanlığın internet sitesinde (www.gsb.gov.tr) duyurulacaktır.

GSB çekilişi ne zaman?  GSB çekiliş sonuçları için heyecan dorukta…

Gençlik ve Spor Bakanlığı güvenlik ve temizlik personeli istihdam edecek. Ağustos ayında başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından binlerce aday “GSB çekilişi ne zaman?” sorusuna yanıt aramaya başladı.

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI PARTİ NE ZAMAN ÇEKİLİR?

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından gönderilen listede yer alan adayların kura çekimi 15 Eylül 2021 Çarşamba günü yapılacak. Kura yeri Bakanlığın internet sitesinde yayınlanacaktır.

Çekiliş noter huzurunda yapılacaktır. Adaylar dilerlerse kura çekilişini de izleyebilecekler.

Noter huzurunda yapılacak kura çekimi sonucunda belirlenen asıl adaylar, başvurdukları mesleğin şartlarını sağladıklarını kanıtlayan belgeleri daha sonra ilan edilecek tarihlerde bizzat kendilerine teslim edeceklerdir. Personelin başvurduğu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü.

İl Müdürlüğü Sınav Kurulu tarafından teslim alınan belgeler incelendikten sonra, belirtilen koşulları sağladığı tespit edilen ve sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar Bakanlığın internet sitesinde (www.gsb.gov.tr) ilan edilir, adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacaktır.

GSB SÖZLÜ SINAV NASIL YAPILIR

1) Kura çekildikten sonra sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar, Bakanlığımızca belirlenecek tarihlerde sözlü sınava gireceklerdir.

2) Sözlü sınavın yeri ve tarihleri ​​Bakanlığımız internet sitesinde (www.gsb.gov.tr) daha sonra ilan edilecek olup, yazılı bir bildirim yapılmayacaktır.

3) Sözlü sınavda adaylar; sınav kurulu üyelerinin her biri tarafından;

a) Görevin gerektirdiği mesleki bilgi ve beceriler, (30 puan)

b) Genel kültür, (30 puan)

c) Bir konuyu kavrama ve özetleme, ifade etme ve muhakeme gücü (20 puan)

d) Liyakat, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının işe uygunluğu açısından 100 puan üzerinden değerlendirilecektir (20 puan). Sözlü sınav puanı, sınav kurulu üyelerinin verdiği puanların aritmetik ortalamasına göre belirlenecektir.

4) Sözlü sınavda; Genel kültür alanında ve işin gerektirdiği mesleki bilgi ve becerilerde adaylara sözlü sorgulama yöntemi ile sorular sorulacaktır. Mesleki bilgi ve becerilerle ilgili konularda, değerlendirme, sorumlu olacakları görevlerde ve eğitim düzeylerine uygun olarak yeterliliklerinin değerlendirilmesine dayalı olacaktır.

5) Sözlü sınavda başarılı sayılabilmesi için 100 üzerinden en az 70 puan alınması gerekmektedir.

6) Adaylar sözlü sınava gelirken kimlik belgelerinden (kimlik veya pasaport) birini yanlarında bulunduracaktır. Kimlik belgesi olmayan adaylar sınava alınmayacaktır. Nüfus cüzdanı veya pasaport dışında herhangi bir belge kimlik belgesi olarak kabul edilmeyecektir.

7) Sözlü sınava girmeye hak kazanan ancak ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar sınava girme hakkını kaybetmiş sayılır. Bu durumdaki adaylara ikinci bir sınav hakkı verilmeyecektir. Ancak mücbir sebepler nedeniyle sözlü sınava katılamayan adayların, belirtilen sınav tarihleri ​​içinde olmaları kaydıyla sözlü sınav tarihlerinde değişiklik yapılabilir.

8) Bakanlık sözlü sınavın yer ve tarihlerinde değişiklik yapma hakkına sahiptir.

9) Sözlü sınavda tutulacak tutanak dışında ses ve görüntü kaydı yapılmayacaktır.

10) Sözlü sınava ilişkin duyuru Bakanlığımız internet sitesinde yayınlanacak olup, adaylara ayrıca duyuru yapılmayacaktır.

Çarşamba Gençlik ve Spor Bakanlığı internet noter sınavı Türkiye
PAYLAŞ

BİR CEVAP BIRAK