İçişleri Bakanlığı’ndan 81 ile genelge

İçişleri Bakanlığı’ndan 81 ile genelge

60
0
PAYLAŞ

İçişleri Bakanlığı 81 il valisine ‘Ülkeye Giriş Tedbirleri’ konulu genelge gönderdi. Buna göre, halihazırda askıya alınan Brezilya, Güney Afrika, Nepal ve Sri Lanka uçuşlarına ilişkin uygulama yeni bir karar alınana kadar devam edecek ve bu ülkelerden Türkiye’ye doğrudan seyahate izin verilmeyecek.

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile Genelge

İçişleri Bakanlığı’ndan 81 ile Genelge

İçişleri Bakanlığı’ndan 81 ile Genelge

İçişleri Bakanlığı 81 il valisine ‘Ülkeye Giriş Tedbirleri’ konulu genelge gönderdi. Buna göre, halihazırda askıya alınan Brezilya, Güney Afrika, Nepal ve Sri Lanka uçuşlarına ilişkin uygulama yeni bir karar alınana kadar devam edecek ve bu ülkelerden Türkiye’ye doğrudan seyahate izin verilmeyecek.

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile Genelge

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valisine giriş tedbirlerine ilişkin genelge gönderildi. Genelgede yer alan detaylar şu şekilde:

* Koronavirüs (Covid19) salgınının yeni varyantlarının ülkemize girişini engellemek amacıyla Genelgemiz ile 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren tüm kara, hava, deniz ve demiryolu hudut kapılarında uygulanacak giriş önlemleri uygulamaya alınmıştır. (b) Genelgemiz ile Afganistan ve Pakistan ülkelerinden uygulamaya geçilmiştir. Ülkeye girişlerde uygulanacak karantina önlemleri belirlendi.

* Salgın sürecinde dünyadaki ve ülkemizdeki gelişmelere ilişkin Bakanlıkların görüşleri doğrultusunda, genelgelerimiz ile ülkeye getirilen faiz (a) ve faiz (b) tedbirleri (kısımları hariç) Afganistan ile ilgili) yürürlükten kaldırılmış ve aşağıdaki yeni düzenlemeler 4 Eylül 2021 Cumartesi gününden itibaren geçerli olacaktır. tedbirlerin alınması gerekli görülmüştür.

* Halihazırda durdurulan Brezilya, Güney Afrika, Nepal ve Sri Lanka uçuşlarına ilişkin uygulama yeni bir karar alınana kadar devam edecek ve bu ülkelerden ülkemize doğrudan seyahate izin verilmeyecektir.

* Başka bir ülkeden gelip son 14 gün içinde Brezilya, Güney Afrika, Nepal ve Sri Lanka’da bulunduğu anlaşılan kişilerin ülkemize girişlerinden en geç 72 saat önce yapılmış PCR test raporunun negatif çıkması istenecek ve bu kişilerden Valiliklerce belirlenecek yerlerde (kendi ücretlerini karşılamak kaydıyla) PCR test raporu sunmaları istenecektir. 14 gün karantinaya alınacak. Karantinanın 14. gününde PCR test sonucu negatif çıkarsa karantina tedbiri sonlandırılacaktır. PCR test sonucu pozitif olanlar test sonucunun pozitif olduğu tarihten itibaren izole edilecek, 14. günün sonunda PCR testinden negatif sonuç alındığında ölçüm sonlandırılacaktır.

* Bangladeş, Hindistan ve Pakistan’dan ülkemize gelecek kişilerin, ülkemize giriş yapmadan en fazla 72 saat önce negatif çıkan PCR test sonucunu ibraz etmeleri istenecektir.
Doğrudan Bangladeş, Hindistan ve Pakistan’dan gelenler ve son 14 gün içinde bu ülkelerde bulunduğu tespit edilenler, Dünya tarafından acil kullanım için onaylanmış en az iki doz (Johnson & Johnson için tek doz) aşı yaptırdı. Sağlık Kuruluşu veya ülkemizin son dozun üzerinden en az 14 gün geçmiş olması. Belgeleyenler ülkemize girişlerinde karantina uygulamasından muaf tutulacak.

* Dünya Sağlık Örgütü veya ülkemiz tarafından acil kullanımı onaylanmış aşılardan en az iki dozunu (Johnson & Johnson için tek doz) aldığını ve son dozun üzerinden en az 14 gün geçtiğini belgeleyemeyenler, ikametlerinde veya beyan edecekleri adreste karantinaya alınır ve karantina süresinin 10. gününde PCR testine tabi tutulur. 10. gün PCR testi sonucunun negatif çıkması durumunda karantina sonlandırılacak, 10. gün PCR testi yaptırmayanlar 14 gün karantinada tutulacaktır.

* Afganistan’dan ülkemize gelenler ile son 14 gün içinde bu ülkede bulunduğu anlaşılanların girişleri ile ilgili olarak (a) ve (b) sayılı Genelgelerimizin getirdiği hükümler aynen uygulanmaya devam edilecektir.

* İngiltere, İran, Mısır ve Singapur’dan gelen kişilerin girişten 72 saat öncesine kadar negatif PCR test raporu sunmaları gerekecektir.
İlk dört maddede sayılanlar dışında diğer ülkelerden tüm sınır kapılarından (kara, hava, deniz, demiryolu) ülkemize girişte en az iki doz (Johnson & Johnson için tek doz) aşıların onaylanması Dünya Sağlık Örgütü veya ülkemiz tarafından acil kullanım için ve son dozun en düşük olduğu. İlk PCR pozitif test sonucunun 28. gününden başlamak üzere ilgili ülke resmi makamlarınca düzenlenmiş en az 14 gün geçtiğini veya son 6 ay içinde hastalığa yakalandığını gösteren belge ibraz edenlerden istenmeyecektir. PCR/hızlı antijen test raporunun olumsuz sonuç vermesi halinde bu kişiler için karantina önlemleri uygulanmaz. Bu ülkelerden ülkemize girişte aşı sertifikası veya hastalığa sahip olduklarını kanıtlayan belgelerin ibraz edilememesi durumunda, girişten en fazla 72 saat önce yapılan PCR test raporu negatif veya bir tarih içerisinde yapılan hızlı antijen testi sonucu negatiftir. girişten itibaren en fazla 48 saat talep edilecektir.

* 12 yaşından küçük çocuklar ülkemize giriş yaptıklarında PCR/Antijen test raporu ve aşı sertifikası başvurularından muaf tutulacaktır.

* Dış ticaretin olumsuz etkilenmemesi için uçak mürettebatı, kilit personel sayılan denizciler ve kamyon şoförleri SARSCoV2 PCR testi ve karantina uygulamasından muaf tutulacaktır.

*Yukarıdaki maddeler çerçevesinde ülkemize girişte talep edilecek aşı sertifikası, PCR/Antijen test sonucu gibi belgeler, hava ve denizyolu ile gelen yolcular ile yolcular için hareket ülkesindeki taşıyıcı firma tarafından kontrol edilecektir. toplu taşıma ile karayolu/demiryolu ile gelen. Kabul edilmemeleri sağlanacak olup, belgesi olmayanların kabulünden doğan sorumluluk taşıyıcı firmaya ait olacaktır.

* Sağlık Bakanlığı tarafından tüm hudut kapılarımızdan ülkemize giriş yapacak olan kişiler gidecekleri yerde numune bazında PCR testi yaptırabileceklerdir. Bu kapsamda test numuneleri alındıktan sonra kişilerin son gidecekleri yere gitmelerine izin verilecek ve test sonuçlarının pozitif çıkması halinde Sağlık Bakanlığı’nın COVID 19 rehberi doğrultusunda tedavi edilecek. Test sonucu pozitif çıkan kişilerle yakın temasta bulunanlar, belirledikleri adreslerde 14 gün süreyle izolasyona tabi tutulacak, 10. gün sonunda yapılacak PCR test sonucu negatif ise izolasyon uygulanacaktır. koşulları sona erecektir. Delta varyantı taşıdığı tespit edilenlerin izolasyon koşulları 14. gün sonunda PCR testi yapılmadan sonlandırılacaktır.
10. Ülkemize hudut kapılarımızdan giriş yapacak olan vatandaşlarımızdan;

* 10.1 Dünya Sağlık Örgütü veya ülkemiz tarafından acil kullanım için onaylanmış aşılardan en az iki dozunu (Johnson & Johnson için tek doz) yaptırmış olmaları ve son dozun üzerinden en az 14 gün geçmiş olması veya yaptırmış olmaları PCR’nin ilk pozitif test sonucunun 28. gününden başlayarak son 6 ayda hastalık. Bunu belgeleyen ve girişten en fazla 72 saat önce yapılmış PCR test raporu negatif veya girişten en fazla 48 saat önce yapılan hızlı antijen testi sonucu negatif çıkanların ülkemize girişine izin verilecektir.

* 10.2 Madde 10.1’de belirtilen belgeleri veya test sonuçlarını ibraz edemeyen vatandaşlar, sınır kapılarında PCR testi yaptırdıktan sonra ikametlerine gitmelerine izin verilecek, test sonucu pozitif çıkanlar ise ikamet yerlerine tecrit edilecektir.

* 10.3 Bu şekilde ülkeye girişine izin verilen vatandaşlarımız, gidecekleri yerde Sağlık Bakanlığı’nın belirleyeceği şekilde izole edilecek ve PCR test raporu negatif çıkana kadar izolasyon devam edecektir.

Afrika Brezilya Güney Afrika İçişleri Bakanlığı Nepal Sri Lanka Türkiye başvurusu
PAYLAŞ

BİR CEVAP BIRAK