Pamukkale Üniversitesi 6 öğretim görevlisi alacak

Pamukkale Üniversitesi 6 öğretim görevlisi alacak

61
0
PAYLAŞ

Basın İlan Kurumu’nun internet sitesinde yayınlanan ilana göre, ilan portalı web.gov.tr; 2547 Sayılı Kanunun ilgili hükümleri ile Öğretim Üyeleri Dışındaki Öğretim Elemanlarına Yapılacak Atamalarda Yapılacak Merkezi Sınav ve Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca, öğretim üyesi (ders verecek) AKADEMİK KADRO tarafından görevlendirilecektir. Pamukkale Üniversitesi’nin belirlenen birimlerinde görevlendirilmek.

Pamukkale Üniversitesi 6 öğretim üyesi alacak

Pamukkale Üniversitesi 6 öğretim üyesi alacak

Pamukkale Üniversitesi 6 öğretim üyesi alacak

Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayınlanan duyuruya göre, üniversite kadrosuna 6 öğretim üyesi alımı yapılacak.

Pamukkale Üniversitesi 6 öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu’nun internet sitesinde yayınlanan ilana göre, ilan portalı web.gov.tr; 2547 Sayılı Kanunun ilgili hükümleri ile Öğretim Üyeleri Dışındaki Öğretim Elemanlarına Yapılacak Atamalarda Yapılacak Merkezi Sınav ve Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca öğretim üyesi olarak görev yapacak bir AKADEMİK KADRO Pamukkale Üniversitesi’nin belirlenen birimlerinde görevlendirilmek.

GENEL ŞARTLAR:

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartların sağlanması zorunludur.
2- ALES’ten en az 70 puan alınması gerekmektedir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmak isteyenlerin ön değerlendirme ve son değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 kabul edilir.
3- Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğeri kabul edilen bir sınavdan eşdeğer puan almak, Yükseköğretim Kurumlarının uluslararası ilişkiler birimlerinde istihdam edilmek, yabancı dil sınavından en az 80 puan veya eşdeğer kabul edilen bir sınavdan eşdeğer puan.
4- Öğretim kadrosuna başvuracak adayların en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmaları gerekmektedir.

MUAFİYET

(1) Doktora veya doktora veya tıp, diş hekimliği, eczacılık ve veterinerlik veya sanatta yeterlik dallarında ihtisasını tamamlayanlardan, Yükseköğretim Kurulunca belirlenen uzmanlık alanlarına atanacaklardan merkezi sınav şartı aranmaz. meslek yüksekokulları ile yükseköğretim kurumlarında öğretim üyesi olarak çalışmış veya halen çalışmakta olanlar.
(2) Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında öğretim elemanları dışındaki meslek yüksekokullarının öğretim elemanlarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

BAŞVURUDA GEREKLİ BELGELER:

Uygulamalar; Başvuru, ilan tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içinde şahsen veya posta yoluyla ilanda belirtilen adreslere yapılabilir. Süresi içinde yapılmayan başvurular, istenen belgelerin eksik olması durumunda geçersiz sayılacak ve postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

1. Öğretim Görevlisi Başvuru Formu (http://www.pau.edu.tr/personel/tr/page/form-ve-documents)
2. ALES Sertifikası
3. Özgeçmiş
4. Kimlik Fotokopisi
5. Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi* (lisans, tezli yüksek lisans, doktora mezuniyet belgesi)
6. Lisans Transkriptleri
7. Askerlik Belgesi *
8. İlanda yer alan bilimsel çalışmaları kapsayan dosya
* Başvuru sırasında Askerlik Belgesi ve diplomaların “E-Devlet” çıktısı kabul edilmektedir.
– Yurt dışından alınan diplomaların denkliğinin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından kabul edildiğini gösterir belge eklenir.
– Transkriptinde genel not ortalaması 4/5 olanlar yönetmeliğe göre YÖKSİS karşılığı alacaklardır.

DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ

askerlik e-devlet internet Pamukkale Üniversitesi sınavı Veterinerlik
PAYLAŞ

BİR CEVAP BIRAK