Sağlık bakanlığı atama başvurusu sona eriyor! Sağlık Bakanlığı atama kurası ne zaman?

Sağlık bakanlığı atama başvurusu sona eriyor! Sağlık Bakanlığı atama kurası ne zaman?

62
0
PAYLAŞ

Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçları için ilk defa veya uzman hekim, hekim, uzman diş hekimi, diş hekimi ve eczacı kadrolarına göre randevu-yerleştirme işlemi yapılacaktır. tıpta uzmanlaşma mevzuatı. Randevu takvimi Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşıldı.

Sağlık bakanlığı atama başvurusu sona erdi!  Sağlık Bakanlığı atama çekilişi ne zaman?

Sağlık bakanlığı atama başvurusu sona erdi! Sağlık Bakanlığı atama çekilişi ne zaman?

Sağlık bakanlığı atama başvurusu sona erdi! Sağlık Bakanlığı atama çekilişi ne zaman?

Sağlık Bakanlığı randevu takvimine göre başvuru için son gün geldi. Sağlık Bakanlığı randevu başvurusu 8 Eylül 2021 Çarşamba ile 14 Eylül 2021 Salı tarihleri ​​arasında Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden alınmaktadır. Sağlık Bakanlığı randevu çekilişi 30 Eylül tarihinde yapılacaktır.

Sağlık bakanlığı atama başvurusu sona erdi!  Sağlık Bakanlığı atama çekilişi ne zaman?

Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçları için ilk defa veya uzman hekim, hekim, uzman diş hekimi, diş hekimi ve eczacı kadrolarına ilgili mevzuata göre atama ve yerleştirme yapılacaktır. tıpta uzmanlık. Randevu takvimi Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşıldı.

SAĞLIK BAKANLIĞI BAŞVURU EKRANI

SAĞLIK BAKANLIĞI BAŞVURU BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Başvurular, 8 Eylül 2021 Çarşamba – 14 Eylül 2021 Salı (18:00’a kadar) arasında Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden alınacaktır.

SAĞLIK BAKANLIĞI RANDEVU TAKVİMİ

* Başvurular 08 Eylül 2021 Çarşamba – 14 Eylül 2021 Salı, 18:00’e kadar PBS üzerinden

* 22 Eylül 2021 Çarşamba: Başvuru Değerlendirme Sonuçlarının PBS Üzerinden Açıklanması

* 22 Eylül 2021 Çarşamba – 24 Eylül 2021 Cuma saat 18:00’e kadar: İnceleme sonucunda başvurusu reddedilenlerin itirazlarının PBS üzerinden alınması

* 29 Eylül 2021 Çarşamba: İtiraz sonuçlarının PBS üzerinden duyurulması

* 30 EYLÜL 2021 PERŞEMBE PARTİ TARİHİ

* 15 Ekim 2021 Cuma 18:00: Göreve ilişkin evrakların son geliş tarihi ve saati (Not: Kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli çalışanlar ile özel sağlık kuruluşlarında çalışanlar işten çıkarıldıklarına dair belgeyi ibraz etmeleri gerekmektedir. görevlendirildikten sonra göreve başlayacakları sağlık kuruluşuna gönderilir.)

ADAYLARA UYGULANABİLECEK ADAYLAR VE ŞARTLAR

1) Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşıması gerekmektedir.

2) Bakanlık ve Bağlı Kuruluşları ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında 657 sayılı Kanunun 4/A maddesine tabi memur olarak çalışanlar dışındaki statülerde çalışan eczacılar, diş hekimleri ve uzman diş hekimleri,

3) İlk defa atanmak veya yeniden atanmak isteyen ve 3359 sayılı Kanun uyarınca Devlet Hizmet Yükümlülüğü bulunmayan tabip ve uzman doktorlar,

4) Kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Kanuna tabi memur olarak görev yapanlar dışında diğer statülerde çalışan ve kura çekme son tarihi itibarıyla Devlet Hizmet Yükümlülüğünü tamamlamış tabip ve uzman tabipler,

5) Son başvuru tarihine kadar mezun olan ve Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından en geç 14 Eylül 2021 Salı günü saat 18:00’e kadar diploma ihtisas kayıtları yapılan uzman (TUTG) ve uzman diş hekimleri,

6) Çekiliş son başvuru tarihine kadar mezun olan diş hekimleri ve eczacılar, (mezun olduklarının Sağlık Bakanlığı diploma kayıtlarına ilişkin hizmet veren Sağlık Bakanlığı Doktor Bilgi Bankasında başvurulan unvanda kayıtlı olması şartıyla, Sağlık ve e-Devlet portalı www.turkiye.gov.tr ​​üzerinden ulaşılabilir.Kayıtlı olmayan diş hekimi ve eczacıların geçici mezuniyet belgesini veya diploma suretini başvuru sistemi üzerinden elektronik ortamda kayıt ettirmeleri, yabancı diploması olanların kayıt yaptırmaları gerekmektedir. denklik belgelerini elektronik ortamda

7) 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesi ile 5947 sayılı Kanunun 18 inci maddeleri kapsamında, emekli hekimler ve uzman hekimler, Bakanlığımız ve Bağlı Kuruluşlarımızın kadrolarını seçerek başvuruda bulunabilirler. (Aynı kanuna göre emekli doktor ve uzman doktorlar, Bakanlığımızın sağlık tesisleri dışındaki kurumlara yerleştirilseler dahi atanmayacaktır.)

Çarşamba Cuma doktor e-devlet emekli oldu Perşembe Sağlık Bakanlığı Salı
PAYLAŞ

BİR CEVAP BIRAK