Türkiye’den WhatsApp’a 1 milyon 950 bin TL para cezası

Türkiye’den WhatsApp’a 1 milyon 950 bin TL para cezası

67
0
PAYLAŞ

Türkiye’den WhatsApp’a 1 milyon 950 bin TL para cezası

Türkiye’den WhatsApp’a 1 milyon 950 bin TL para cezası

Kişisel Verileri Koruma Kurumu, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek için gerekli teknik ve idari tedbirleri almadığı için mesajlaşma platformu WhatsApp’a 1 milyon 950 bin TL idari para cezası verdi.

Türkiye'den WhatsApp'a 1 milyon 950 bin TL para cezası

Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun (KVKK) resmi internet sitesinde yer alan karara ilişkin şu ifadeler kullanıldı:

* Hizmet Şartları ve Gizlilik Politikasının WhatsApp LLC (WhatsApp/veri denetleyicisi) tarafından WhatsApp uygulamasını kullanmak isteyen kullanıcıların kişisel verilerinin işlenmesine ve bunların yurt dışında üçüncü kişilere aktarılmasına açık rıza içerecek şekilde güncellendiğinin bildirilmesi, bu kapsamda açık rıza göstermeyen kullanıcıların uygulamayı kullanamayacaklarını ve hesaplarının silineceğini beyan ederiz. tespit edilmiştir.

* Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun 12.01.2021 tarih ve 2021/28 sayılı Kararı ile 09.02.2021 tarih ve 2021/120 sayılı Kararı çerçevesinde, Kişisel Verileri Koruma No. WhatsApp’tan alınan savunma yazıları ve ilgili WhatsApp Şartları’nın incelenmesi sonucunda, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (Kanun) 15. maddesinin (1) numaralı fıkrası kapsamında resen soruşturma açılmasına karar verilmiştir. Hizmet ve Gizlilik Politikası metinleri; Temel olarak, veri sorumlusu tarafından kullanıcılara sunulan Hizmet Şartları, kullanıcı ile yapılan bir sözleşme olarak tanımlanırken, Gizlilik Politikası, şeffaflığı sağlamaya yönelik, hangi verilerin hangi amaçlarla işleneceğini belirten bir metin olmakla birlikte esasen bir parçası olarak Hizmet Şartları. Belirtildi.

* Bu içerikte; 03.09.2021 tarih ve 2021/891 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kurulu Kararı ile;

* Söz konusu uygulama kapsamında farklı veri işleme koşullarının çeşitli kişisel veri işleme faaliyetlerine dayandığı ve kişisel veri işlemeye ilişkin açık rıza koşulunun uygulanan bir istisna olduğu veri sorumlusu tarafından belirtilmesine rağmen, Hizmet Şartları, kullanıcı ile bir sözleşme olarak, sözleşmeye onay vererek. İlgili kişilerin açık rızalarının arandığı, bu kapsamda isteğe bağlı olarak kişisel verilerini işleme ve yurt dışında yerleşik üçüncü kişilere aktarma hakkı olmaksızın kullanıcılardan tek bir açık rıza alındığı dikkate alınmalıdır. alındığında, açık rızanın “özgür irade” unsurunun zedelenmesi,

* Hizmet Şartları ve Gizlilik Politikası’nda yer alan “devir” şartları, veri sorumlusu tarafından tartışılamaz bir şekilde sunulur ve veri sahipleri bir bütün olarak sözleşmeye rıza vermeye zorlanır, böylece açık rıza hariç tutulmaya çalışılır, Uygulamanın kullanılmasının aktarım koşuluna bağlı olduğu ve bu bağlamda, veri sorumlusunun menfaatlerini ve makul beklentilerini dikkate almadan hareket ettiği dikkate alındığında, veri sorumlusunun bu uygulaması, “veri sorumlusuna uyum” ilkesine aykırılık teşkil etmektedir. Kanun ve dürüstlük kuralları” Kanunun 4 üncü maddesinde,

* İşlenen tüm kişisel verilerin aktarımı için açık rıza aranır ancak bu verilerin işlendikleri amaçla orantılı ve sınırlı olmadığı ve hangi verilerin hangi amaçla aktarılacağı metinlerde açıkça belirtilmediği, bu hususta veri sorumlusunun “belirli, açık ve meşru amaçlarla işleniyor” ve “bağlı, sınırlı ve işlendikleri amaçla orantılı” olduğunu,

* Diğer kişisel veri işleme şartlarına tabi olmak üzere, kişisel verilerin işlenmesinin WhatsApp tarafından sözleşmenin bir parçası olması kaydıyla, öncelikle sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesi gerekliliği, ilgili kişilerden istenmesi halinde kişisel verilerin sözleşmeye dayanılarak işlendiği ancak fiili işlemin elde etme niteliğinde olduğu, sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmeye rıza göstermeleri halinde, Kişisel verilerin işlenmesine açık rıza, zahiri işlem sözleşmeyi onaylamak olsa da, bu hususta sözleşmeye dahil edilerek ve hizmetin bir şartı olarak empoze edilerek elde edilen açık rızanın “özgür irade açıklaması” unsuru hasarlı,

* Veri sorumlusu tarafından Türkiye’deki ilgili kişilerden elde edildikten sonra elde edilen kişisel verilerin kaydedilmesi, saklanması, değiştirilmesi, aktarılması gibi her türlü işleme faaliyeti, sunucular Türkiye’de bulunmadığı sürece kişisel verilerin yurt dışına aktarılması anlamına gelir. . Söz konusu aktarımın Kanun’un “Kişisel verilerin yurt dışına aktarılması” başlıklı 9. maddesi uyarınca yapılmasının gerekli olduğu dikkate alınarak, ancak veri sorumlusunun aktarım faaliyetleri için herhangi bir şekilde başvuruda bulunmadığı, veri sorumlusunun ise, Kurulumuza taahhütname başvurusunda bulunmamak, Veri sorumlusunun Kanun’un 9. maddesine uygun hareket etmemesi,

* Profil çıkarma amacıyla çerezler aracılığıyla gerçekleştirilecek kişisel veri işleme faaliyetine ilişkin olarak veri sorumlusunun ilgili kişilerden açık rıza almadığı ve bu kapsamda gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetinin de bu kapsamda yer almadığı anlaşıldığından, Kanuna göre Kanun’un 12. maddesinin (1) numaralı fıkrasında yer alan kişisel veriler hukuka aykırıdır. Verilerin işlenmesini önlemek amacıyla uygun güvenlik düzeyini sağlamaya yönelik gerekli tüm teknik ve idari tedbirleri almadığı tespit edilen veri sorumlusuna, (b) bendi uyarınca 1.950.000 TL idari para cezası uygulanacaktır. Kanunun 18 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası,

* Ayrıca veri sorumlusu; Uygulanmadığı belirtilen 04.01.2021 tarihli Hizmet Şartları ve Gizlilik Politikası’nın hali hazırda geçerli versiyonları olarak kullanıcılara sunulduğu anlaşıldığından, söz konusu metinlerin üç yıl içerisinde Kanun’a uygun hale getirilmesi gerekmektedir. ilgili kişilerin doğru bir şekilde bilgilendirilebilmesi için aylarca,

* Aydınlatma metni yerine Gizlilik Politikası’nın kullanıldığı ve geçerli bir aydınlatmanın unsurlarını içermediği anlaşıldığından, Kanun’un 10. maddesi hükümleri uyarınca Kurul’a açıklama yapılmasına ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulması Gereken Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Whatsapp'tan skandal... Facebook ile izinsiz paylaşılan kullanıcı verileri: 2,2 milyar TL ceza ilginizi çekebilir Whatsapp’tan skandal… Facebook ile izinsiz paylaşılan kullanıcı verileri: 2,2 milyar TL ceza WhatsApp duyurdu: Bu telefonlarda çalışmayacak ilginizi çekebilir WhatsApp duyurdu: Bu telefonlarda çalışmayacak

internet para türkiye uygulaması whatsapp

Türkiye’den WhatsApp’a 1 milyon 950 bin TL para cezası

PAYLAŞ

BİR CEVAP BIRAK